Legislation code 13/2020/QĐ-UBND
Issuing date 13/05/2020
Published time 13/05/2020
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.657.189