Legislation code 17/2019/QĐ-UBND
Issuing date 30/07/2020
Published time 10/08/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 54.642.039