Legislation code 16/2019/QĐ-UBND
Issuing date 01/07/2020
Published time 10/07/2020
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.641.920